Sustainable Development Goals

Bij Leer-Wijs nemen wij de Sustainable Development Goals (SDGs), de duurzame ontwikkelingsdoelen, serieus. En daarom draagt Leer-Wijs bij aan de SDGs, lees hieronder hoe!

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De SDGs zijn zeventien doelen die de wereld een betere plek moet maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN. Aan de hand van de zeventien doelen zijn er ook 169 subdoelen opgesteld.

De SDGs zijn bedacht door de VN in samenwerking met burgers. In totaal hebben 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema. De SDGs geldt voor alle landen en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. De SDGs gelden voor iedereen. Kleding die jij bij de winkel koopt, komt grotendeels uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw T-shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. Door keuzes van burgers kunnen zij bijdragen aan het behalen van de SDGs (Bron: SDGnederland.nl).

Aan welke SDGs draagt Leer-Wijs bij?

Door het geven bijlessen draagt Leer-Wijs bij aan SDG 4, Kwaliteitsonderwijs. Bovendien dragen de gastlessen circulaire economie bij aan SDG 12, Verantwoorde consumptie en productie.

Hoe draagt Leer-Wijs bij aan de SDG 4, kwaliteitsonderwijs?

Eén van de subdoelstellingen van SDG 4 is dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basisschool en middelbare school kunnen afmaken. Door de bijlessen die worden gegeven ondersteunen wij de jongens en meisjes zo goed mogelijk om de middelbare school zo snel mogelijk succesvol af te ronden.

Verder is Leer-Wijs zich ervan bewust dat bijles niet door iedere ouder betaald kan worden en dat dit gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs niet bevordert. Aangezien Leer-wijs iedereen wil helpen, kijken wij altijd naar de mogelijkheden om alle leerlingen te helpen, ongeacht het inkomensniveau van de ouder(s). Om geen negatieve invloed op gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs te hebben, bieden wij bijles met twee personen (duo-bijles) aan. Hierdoor dalen de kosten voor de ouders met de helft, waardoor onze diensten toegankelijker worden. Daarnaast zijn wij altijd bereid om deel te nemen aan maatschappelijke programma’s van overheden en maatschappelijke organisaties. Een voorbeeld hiervan is Meedoen in Montferland van de gemeente Montferland. Als Leer-Wijs hoort over maatschappelijke programma’s waar Leer-Wijs aan mee kan doen, dan doet Leer-Wijs dit graag.

Hoe draagt Leer-Wijs bij aan de SDG 12, verantwoorde consumptie en productie?

Direct beïnvloedt Leer-Wijs SDG 12 niet. Wij maken immers geen producten. Maar toch kunnen wij indirect wel aan SDG 12 bijdragen. Verantwoorde consumptie en productie staat of valt met het bewustzijn van de burgers over de problemen die onze huidige consumptie en productie veroorzaken. Door de gastlessen circulaire economie beïnvloedt Leer-Wijs het bewustzijn van de leerlingen op een positieve manier over de problemen die onze huidige consumptie en productie veroorzaken. Tijdens de gastlessen wordt aandacht besteed aan de gevolgen van onze huidige consumptie en productie door bijvoorbeeld de leerlingen hun ecologische footprint te laten berekenen. Maar ook door te laten zien dat de leerlingen invloed hebben op de productie in de wereld, door hun eigen consumptie. Zoals in de inleidende tekst vermeld, door het kopen van een T-shirt ben je verbonden aan alle aspecten van de productie van dit T-shirt. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij Leer-Wijs door de gastlessen bijdraagt aan SDG 12.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de SDGs? Op de site van SDG Nederland staat nog veel meer informatie!